Get Adobe Flash player

תוכנית "לגעת ברוח היהודית", כחלק מארגון ארצי בשם "נפש יהודי", פועל מתוך רצון לחזק את הזהות היהודית שבקרב ציבור הסטודנטים מתוך הבנה כי הם דור העתיד של המדינה וכי חיזוק הזהות היהודית תשמש להם ככלי משמעותי מאוד במהלך השתלבותם במערכות הכלכלה והפוליטיקה הישראלית.

כמו כן מטרת התוכנית היא לתקן את חוסר הידע, להפגיש בין הקבוצות השונות, ולהביא ליותר יכולת להבין זה את זה ולחיות בשלום זה עם זה חרף חילוקי הדעות.

הלימוד בפרויקט חושף את הסטודנט לתכנים יהודיים שורשיים, מעמיקה את הקשר שלו עם ערכי הרוח של העם היהודי לדורותיו, ומחזקת את השורשים של זהותו היהודית.

סטודנטים המשתתפים בתוכניות זכאים למלגת לימודים
בסך של עד 4000 ש"ח 
פרטים על המלגה

מלגה יחודית לתושבי שדרות - לגעת ברוח 
מנהיגות צעירה יחד עם לימודי שואה ואמונה
5,800 ש"ח ניתן להירשם כאן. (ההרשמה עד25/11)

לפרטים ובירורים
מכללת ספיר שדרות:
דוד, רכז בנים -    052-3272724
אתי, רכזת בנות -  052-6176189
לאה, מזכירות -     052-6176451
נתיבות:
נהוראי, רכז -         054-7695544
חוף אשקלון:
חנניה, רכז בנים: 054-7775274
ספיר, רכז בנים:  052-3664476
דימונה:
יונתן: 052-7906186
רוחמה: 052-6070028
סמי שמעון/ב"ש:
אליהו דרמון: 053-2812213
שני כהן: 052-8903939
קרית-גת:
נתי מויאל, רכז בנים:     0524329140
מיכל אלקסלסי, רכזת בנות: 0509521051